PAŞA Qrupun təşkilati strukturu investisiyaların növlərinə əsasən formalaşıb.

PAŞA Holdinq iki növ investisiya portfelinə malikdir. Birincisi, nəzarət səhm paketləridir. İkincisi isə özəl səhmlərdə azlıq təşkil edən paya investisiyadan ibarətdir. Müvafiq olaraq, investisiyaların xüsusiyyətlərini göstərən təşkilati struktur aşağıdakı kimidir:

Məlumatlar 1 dekabr 2020-ci il tarixinə göstərilib.